Bookkeeper-General Batavia/Boekhouder-Generaal Batavia

Search results for voyages

You searched for voyages with the following properties:
  • ship name = "Vrede"

Total results: 26. Search for cargo with these conditions or search again.

showing results 1-26 -
number ship name book year departure date departure place, region arrival date arrival place, region Total value Dutch Guilders Total value Indian Guilders Details
10962 Getrouwigheid, Zuiderburg, Diemen, Bloemendaal, Haarlem, Spanderswoud, Amstelveen, Noord Nieuwland, Zaamslag, Bredenhof, Leiden, Pasgeld, Baarzande, Rotterdam, Huis te Manpad, Meervliet, Vrede, Voorzichtigheid 1751/1752 ??-??-1752 Kaap de Goede Hoop, Kaap de Goede Hoop - -, Republiek - 13.665,5,8 details
18740 Les Six Frères, Jonge Frank, 't Loo, Vrede, Jachtrust, Stralen, Triton, Rozenburg, Vrede en Vrijheid, Merenberg, Hoorn 1784/1785 - Kaap de Goede Hoop, Kaap de Goede Hoop - -, Republiek 130.402,7,8 - details
436 Vrede 1786/1787 - Surabaja, Java's Noordoostkust 10-5-1787 Batavia, Batavia 10.351,2 - details
489 Vrede 1786/1787 - Ternate, Ternate 9-5-1787 Batavia, Batavia 68.066,17 - details
766 Vrede 1784/1785 - Amsterdam, Republiek 28-5-1785 Batavia, Batavia 21.613,15,8 - details
880 Vrede 1784/1785 - -, Java's Noordoostkust 19-11-1784 Batavia, Batavia 11.597,16 - details
1045 Vrede 1784/1785 23-9-1784 Batavia, Batavia - Semarang, Java's Noordoostkust 89.351,7 - details
1046 Vrede 1784/1785 19-1-1785 Batavia, Batavia - Semarang, Java's Noordoostkust 5,13 - details
1062 Vrede 1782/1783 12-2-1782 Batavia, Batavia - Makassar, Makassar 10.822,17 - details
1085 Vrede 1784/1785 18-1-1785 Batavia, Batavia - Ternate, Ternate 102.542,3,8 - details
5176 Vrede 1763/1764 27-4-1764 Colombo, Ceylon - -, Coromandel - 105.288,3,8 details
7917 Vrede 1750/1751 - Kaap de Goede Hoop, Kaap de Goede Hoop 21-7-1751 Batavia, Batavia - 32.074,11,8 details
8319 Vrede 1750/1751 10-10-1750 Batavia, Batavia - Kaap de Goede Hoop, Kaap de Goede Hoop - 35.597,19 details
9104 Vrede 1753/1754 - Cheribon, Cheribon 9-10-1754 Batavia, Batavia - 33.629,8 details
9352 Vrede 1753/1754 23-10-1753 Batavia, Batavia - Surat, Surat - 86.439 details
9529 Vrede 1753/1754 3-9-1753 Batavia, Batavia - Cheribon, Cheribon - 5.274,14,8 details
9747 Vrede 1753/1754 31-12-1753 -, Malabar - Surat, Surat - 420,16,8 details
9818 Vrede 1753/1754 27-7-1754 Amboina, Amboina - Ternate, Ternate - 72.000 details
10253 Vrede 1751/1752 19-10-1751 Batavia, Batavia - Enkhuizen, Republiek - 240.120,15,8 details
10385 Vrede 1752/1753 - Enkhuizen, Republiek 4-7-1753 Batavia, Batavia - 166.489,15 details
10745 Vrede 1752/1753 - Kaap de Goede Hoop, Kaap de Goede Hoop 4-6-1753 Batavia, Batavia - 2.278,3 details
17000 Vrede, Landouw 1721/1722 2-8-1722 Trincomale, Ceylon - -, Coromandel - 85,17 details
18705 Vrede 1784/1785 5-3-1785 Djoana, Java's Noordoostkust - Ternate, Ternate 4.884,7 - details
18704 Vrede 1784/1785 5-2-1785 Semarang, Java's Noordoostkust - Ternate, Ternate 1.608,19,8 - details
18677 Vrede 1784/1785 19-1-1785 Batavia, Batavia - Ternate, Ternate 29.402,14,8 - details
18719 Vrede 1784/1785 - Amsterdam, Republiek 26-1-1785 Kaap de Goede Hoop, Kaap de Goede Hoop 62.798,12 - details
showing results 1-26 -